Recht op verzaking

Overeenkomstig de Belgische wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de bescherming van de consument, beschikt de Koper over een termijn van 14 werkdagen, vanaf de dag volgend op de levering van de bestelling, om eventueel te betekenen dat hij afziet van zijn aankoop. Dit verzakingsrecht komt niet toe aan de professionele Koper.

Indien de aankoop betrekking heeft op gepersonaliseerde producten geniet de klant dat recht niet.

De betekening van verzaking kan gebeuren via e-mail of aangetekende brief geadresseerd aan de Klantendienst van www.good-buy.eu, waarvan de gegevens vermeld staat in artikel 23.

Het recht op verzaking van de Koper is afhankelijk van het terugsturen van de totale levering binnen een termijn van 3 werkdagen vanaf de verzending van de e-mail of aangetekende brief waarin de verzaking werd meegedeeld.

Producten die worden teruggestuurd moeten samen met de bijbehorende leveringsbons worden opgezonden in nieuwe staat en in de oorspronkelijke verpakking, die eveneens in perfecte staat moet zijn.

www.good-buy.eu betaalt het bedrag van de betrokken bestelling terug zodra ze het (de) teruggestuurde product(en) ontvangen heeft en voor zover het (de) betrokken product(en) in perfecte staat verkeert (verkeren).

De verzendingskosten voor terugsturen van het (de) product(en), zijn ten laste van de Koper.

 

Contact